Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Κολιαδήμα και την ομάδα του για τον σχεδιασμό της νέας μας εταιρικής ταυτότητας. Μ ε τον έξυπνο και δημιουργικό σχεδιασμό κατάφερε να δώσει το μια νέα μορφή στην εταιρική μας ταυτότητα που αντιπροσωπεύει τις σχεδιαστικές μας αρχές και το ύφος των έργων μας!