Ευχαριστούμε πολύ το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ για τη δημοσίευση του ολοκληρωμένου μας έργου μας “Κατοικία στο Γαλατά”  στην Κύθνο στο Τεύχος 7 / Ιούλιο,Αύγουστος 2021 .